************************************************************************************************************************
Saudaraku, kalau artikel dalam blog ini bermanfaat informasikanlah kepada muslim yang lain
(Setiap kata yang mencerahkan orang lain, Insya Allah, anda akan mendapat ganjaran pahala)
============================================================================

Kamis, 19 Juni 2008

Jumlah huruf Al Quran


Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam an-Nasafi ditulis dalam kitab Majmu al Ulum wa Mathli’u an Nujum dan dikutip oleh Imam Ibn ‘Arabi dalam mukaddimah al-Futuhuat al Ilahiyah karangannya menyatakan bahwa :
Jumlah total semua huruf dalam al-Qur’an sebanyak satu juta dua puluh tujuh ribu. (1.027.000)

Kalau direkap data dari Al Quran adalah :

30 Juz
114 Surah
6.236 Ayat
1.027.000 Huruf


Rasulullah saw bersabda ”Barangsiapa membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan yang semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf (HR. At-tarmidzym disahihkan Al-Albany).

Subhanallah, kalau khatam membaca Al-Quran berarti akan mendapat pahala kebaikan sebanyak :

1.027.000 x 10 = 10.270.000,- pahala kebaikan.

Rasulullah saw bersabda yang bermakna : Orang yang pergi ke mesjid lemudian ia belajar atau membaca dua ayat Al Quran, maka hal itu lebih baik baginya daripada dua onta yang besar dan gemuk, 3 ayat lebih baik baginya dari 3 onta, 4 ayat lebih baik baginya daripada 4 onta, 50 ayat lebih baik baginya daripada 50 onta, dst., balasan yang Allah berikan (HR. Muslim dan Ahmad).

Subhanallah, kalau khatam Al Quran dalam setahun, berarti sudah memiliki kebaikan lebih banyak dibandingkan dengan :

1 kali khatam Al Quran = 6.236 onta yang besar dan gemuk

Kalau khatam setiap bulan berapa banyak ternak onta yang dimiliki.

Kenapa sih kok hitung-hitung pahala, komentar orang barangkali. Bukan menghitung-hitung, tetapi adalah menghitung diri sejauh mana kita terdiorong untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya.

Kalau Allah dan RasulNya menjanjikan ganjaran pahala yang banyak atas kebaikan apapun yang kita laksanakan, apakah kita harus menolak. Atau apa malah kita menantang perintahNya.

Memang orang masuk tidak akan masuk surga karena semata-mata amalnya, tertapi rakhmat Allah yang menyebabkan seseorang dapat masuk surga. Yang jelas rakhmat Allah itu tidak didapat dengan Cuma-Cuma tetapi melalui kesungguhan dan ketekunan dalam melaksanakan amal ibadah untuk mencapainya

Tahukah kamu perniagaan yang tidak pernah merugikan, Berniagalah dengan Allah.

4 komentar:

ahmad mengatakan...

wuiiii...h! betapa Maha Pemurah dan Maha Bijaksananya Alloh SWT untuk orang yang beriman kepadaNya, bayangkan kalo pahala itu boleh diminta sekarang dan dikabulkan semua di dunia!

esdua mengatakan...

tanpa mengurangi rasa hormat sy kpd penguasa blog ini, sy ingin ngajuin perbandingan mengenai jumlah huruf dlm alquran yg sy dapat dari sumber lain, yg menyebutkan angka 321.180 dan 323.015 dan 340.740 (ini sumbernya: http://tengkuzulkarnain.net/index.php/artikel/index/15/Pengantar-Tafsir)
sy ksulitan ngitung seandainya benar jumlah huruf dlm alquran itu ada 1.027.000 huruf, karena setelah sy hitung (bareng2 dg anak sy), rata2 jumlah huruf alquran per baris itu akan ada 126 huruf.
wallohu a'lam..

esdua mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
esdua mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.